Tân Tổng Thanh tra: Sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ

TRỌNG PHÚ
TRỌNG PHÚ
Thứ Năm, ngày 26/10/2017 - 16:03

(PLO)- Chiều nay, 26-10, sau khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Lê Minh Khái đã chia sẻ với báo chí (bằng văn bản) quan điểm của mình khi đảm nhiệm trọng trách mới.

"Tôi rất xúc động khi được Chính phủ đề nghị, Quốc hội tin tưởng, phê chuẩn tôi giữ chức vụ Tổng Thanh Tra Chính phủ. Đây là niềm vinh dự đối với bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cử tri cả nước.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN), yêu cầu và kỳ vọng cùa cử tri và nhân dân cả nước, nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành Thanh tra là rất nặng nề”- ông Khái viết.

Ông Khái khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức cùa ngành Thanh tra đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mức cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là quản lý nhà nước và thực hiện hoạt động thanh tra nhằm duy tri thực thi pháp luật, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy hành chính nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ông Khái cho biết sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ như:

Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN giao cho ngành Thanh tra, nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ hai, tiếp tục thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các ngành, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực theo Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội. Đồng thời, kết thúc sớm các cuộc thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, các cuộc thanh tra trọng tâm về kinh tế do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ ba, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thời gian báo cáo kết quả thanh tra, kịp thời ban hành và công khai kết luận thanh tra, cố gắng khắc phục việc chậm, hoãn công bố kết luận thanh tra. Cạnh đó, chuyển các vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế trong giám sát và xử lý sau thanh tra, quyết liệt trong đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị của thanh tra.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xử lý theo thẩm quyền các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung Luật PCTN, Luật Tố cáo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi, nhất là Luật PCTN. Đồng thời, qua thực tiễn hoạt động thanh tra, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy trình, quy định về hoạt động thanh tra bảo đảm công khai minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ năm, kịp thời tham mưu cho Chính phủ giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ phân công.

Thứ sáu, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, tăng cường kiểm soát chất lượng thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm đối với những cán bộ ngành thanh tra vi phạm quy định của pháp luật và quy định của ngành.

“Trên cương vị mới được đảm nhiệm, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, nhất trí, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành thanh tra, khắc phục những hạn chế yếu kém, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”- ông cam kết.

TRỌNG PHÚ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục