Tái giá cũng được xét tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thời sự
(PLO)- Người mẹ là vợ liệt sỹ đã tái giá đều được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nếu có đủ điều kiện theo quy định. 

Bản tin liên quan

Đó là một trong bảy trường hợp được xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được quy định trong dự thảo thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vừa được bộ Nội vụ giới thiệu lấy ý kiến góp ý đến 14-10.

Sáu trường hợp được xét tặng còn lại là những bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ mang quốc tịch Việt Nam, có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Thứ hai là trường hợp liệt sỹ là con đẻ và con nuôi của hai bà mẹ được pháp luật thừa nhận thì xét đối với bà mẹ nào có đủ điều kiện tiêu chuẩn. Nếu cả hai bà mẹ đều đủ điều kiện tiêu chuẩn thì xét đề nghị với cả hai bà mẹ. Trường hợp mẹ đẻ và mẹ nuôi không có mối liên hệ với nhau hoặc người mẹ nuôi và con nuôi không rõ nhân thân, nơi ở của mẹ đẻ thì xét đối với người mẹ nuôi.

Thứ ba là trường hợp bà mẹ có hai con là liệt sỹ, trong đó có một liệt sỹ là con nuôi của mẹ khác mà bà mẹ nuôi đó đã được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định của Nghị định 176-CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ thì người mẹ đẻ cũng được đề nghị phong tặng nếu có đủ điều kiện.

Thứ tư là trường hợp người mẹ đẻ của hai liệt sỹ mất sớm, mẹ kế có công nuôi dưỡng cả hai liệt sỹ thì xem xét theo ba phương án sau: xét tặng hoặc truy tặng đối với cả hai bà mẹ nếu bà mẹ kế không có con; xét tặng hoặc truy tặng đối với bà mẹ kế nếu bà mẹ kế không có con và được gia đình nhà chồng nhất trí; trường hợp bà mẹ kế có con khác thì xét tặng hoặc truy tặng đối với bà mẹ đẻ.

Thứ năm là trường hợp liệt sỹ là con của bà mẹ này lại là chồng của bà mẹ khác mà nếu một trong hai bà mẹ đủ điều kiện theo quy định thì xét đề nghị với bà mẹ đó. Trường hợp cả hai bà mẹ đủ điều kiện thì đều được đề nghị xét tặng   hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trường hợp cuối cùng là bà mẹ có nhiều con nhưng đều đã chết thì chỉ xét đối với bà mẹ có những người con khác nhưng đều đã chết trước khi người con là liệt sỹ tham gia cách mạng.

T.HẰNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM