Sửa 37 luật liên quan đến Luật Quy hoạch

ĐẠI THANH
ĐẠI THANH
Thứ Bảy, ngày 3/11/2018 - 06:50

(PL)- Chiều 2-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về sửa các luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Tổng số luật được sửa lần này là 37 luật.

Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) nói: Luật Quy hoạch có thứ bậc gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tổng thể không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể ngành quốc gia.

Để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch cần có các nghị định hướng dẫn để thực hiện nhưng đến nay chưa ban hành được nghị định nào để hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan đến quy hoạch. Trong khi đó hiện nay có nhiều luật quy định rất cụ thể như Luật Đất đai quy định về quy hoạch đất đai. Bây giờ chưa có nghị định hướng dẫn thực hiện mà lại đi sửa những vấn đề liên quan đến quy hoạch trong Luật Đất đai thì khó thống nhất trong hệ thống pháp luật. Do đó, nên tách biệt giữa quy hoạch đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) đề cập đến trình tự công khai quy hoạch và cho rằng thực tế người dân, đặc biệt là nhà đầu tư, vì nhiều lý do khác nhau thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận quy hoạch. Vì vậy, dự án luật cần quy định chi tiết hơn về các hình thức công bố quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch cấp dưới như quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Giải trình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nói: Phải mất ba kỳ mới thông qua được Luật Quy hoạch và việc ban hành luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch cũng là một thách thức vì nó nằm ở tất cả bộ, ngành liên quan. “Cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, chưa nói đến sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan” - ông nói.

Theo Bộ trưởng Dũng, cần phải đảm bảo thứ bậc của các loại quy hoạch, không để tồn tại hai loại quy hoạch ngang nhau ở cùng một cấp. “Qua làm việc với Bộ Xây dựng, chúng tôi thấy rằng quy hoạch tỉnh đã tích hợp cụ thể rồi. Tuy nhiên, đại biểu nêu vấn đề xác đáng, bộ sẽ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội” - ông nói.

ĐẠI THANH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục