Sớm điều chỉnh chính sách cho vay với hộ nghèo

Thứ Hai, ngày 15/6/2015 - 08:05

(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến sơ kết sáu năm (2009-2014) triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.

Thủ tướng cho rằng việc thực hiện nghị quyết trên đã đạt được những kết quả tích cực, tỉ lệ hộ nghèo ở 62 huyện nghèo đã giảm vượt kế hoạch (giai đoạn 2011-2014 bình quân giảm 6%/năm, cao hơn mục tiêu đề ra bình quân 4%/năm), thu nhập bình quân đầu người của các hộ này tăng gấp hai lần, đạt 13 triệu đồng/người năm 2014.

Về định hướng và giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020. Bộ Tài chính cùng nhiều bộ và cơ quan khác được giao sớm triển khai việc điều chỉnh chính sách cho vay với hộ nghèo, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại khu vực họ ở nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập…

Về huy động và sử dụng nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu bố trí thêm nguồn lực; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn của công tác giảm nghèo bền vững với các chương trình, đề án khác…

PV

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục