Sở Nội vụ trình phương án sắp xếp cán bộ dôi dư ở TP Thủ Đức

THANH THÙY
THANH THÙY
Thứ Hai, ngày 5/4/2021 - 14:25

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM đề ra lộ trình đến ngày 31-12-2022 sẽ hoàn tất sắp xếp, bố trí người làm việc tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và TP Thủ Đức.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP tờ trình về phương án sắp xếp số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

Thực hiện Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 131 của Quốc hội, TP.HCM có 950 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư.

Cụ thể, có 316 cán bộ, công chức trực tiếp chịu tác động của việc triển khai không tổ chức HĐND ở quận, phường; 399 người trực tiếp chịu tác động của việc thành lập TP Thủ Đức; 102 cán bộ, công chức cấp xã và 133 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại 19 phường (thuộc các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức) trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. 

Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất trước ngày 1-7-2021 sẽ hoàn tất việc sắp xếp, bố trí đối với tất cả các trường hợp giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận, phó trưởng Ban chuyên trách HĐND quận và Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đến ngày 31-12-2022 sẽ hoàn tất sắp xếp, bố trí người làm việc tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và TP Thủ Đức.

Cụ thể, biên chế công chức và người lao động trong các cơ quan chính quyền của TP Thủ Đức là 459 người; biên chế viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP Thủ Đức là 165 người; bảo đảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại 19 phường thuộc các quận 3,4,5,10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức đúng theo quy định.

Việc sắp xếp cán bộ dôi dư phải đảm bảo tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới; phải được tiến hành đồng bộ, liên thông giữa các tổ chức. 

Thông qua việc sắp xếp, TP.HCM cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau khi thực hiện đề án, Sở Nội vụ đề xuất thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo các văn bản quy định hiện hành của Chính phủ và TP.

Nếu phát sinh thêm các đối tượng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định (nếu có), Sở Nội vụ sẽ tổng hợp danh sách, tham mưu trình UBND TP để xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần thiết sẽ trình HĐND TP ban hành chính sách hỗ trợ riêng.

 

 

THANH THÙY

Nóng hôm nay: Đối phó ra sao lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc?

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 3-5: Từ 1-5, Công an TP.HCM cấp CCCD cho người tạm trú trên địa bàn TP; Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành; Lâm Đồng kêu gọi người dân đi xe hai bánh để giảm kẹt xe;...

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục