Sở Nội vụ sẽ quản lý Trung tâm nhân lực chất lượng cao

LÊ PHI
LÊ PHI
Thứ Hai, ngày 16/1/2017 - 10:17

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu khẩn trương sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ (phó giám đốc Sở kiêm giám đốc trung tâm).

Ngày 16-1, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chính thức có thông báo kết luận về chuyên đề “đánh giá hiệu quả các đề án phát triển NNLCLC đang triển khai, định hướng công tác phát triển NNLCLC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Theo đó, thời gian qua, việc triển khai thực hiện thu hút, đào tạo NNLCLC đã đạt được những kết quả tích cực, kịp thời bổ sung cho khu vực công. Nhiều cán bộ diện này được đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo của TP còn một số hạn chế. Công tác quản lý, bố trí công việc, đánh giá cán bộ tuy có quan tâm nhưng chưa sâu sát, chặt chẽ.


Một học viên thuộc đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát biểu về quá trình công tác sau khi được đưa đi nước ngoài đào tạo. Ảnh: LÊ PHI

Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo hoàn chỉnh và thể chế hóa; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện đột phá phát triển NNLCLC trong tình hình mới.

Tổ chức điều tra, dự báo sát với tình hình để định hướng phát triển NNLCLC, đáp ứng yêu cầu cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên và theo từng giai đoạn cụ thể.

Tập trung đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu; thu hút đối tượng là các chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực để giải quyết các vấn đề thực tiễn của TP.

Gắn kết hiệu quả công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng với công tác quản lý, sử dụng NNLCLC. Xây dựng, thực hiện quy trình bố trí, phân công công tác phù hợp với năng lực, sở trường, ngành nghề đào tạo của từng đối tượng, tạo điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc nhằm tạo sự hứng khởi, yên tâm công tác.

Đặc biệt, kết luận của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nêu rõ: “Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nếu TP chưa có yêu cầu thì không nhất thiết phải làm việc ngay cho TP. Có thể xem xét để làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp một thời gian nhất định (có thể 1-2 năm) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, kinh nghiệm quản trị hiện đại, sau đó về làm việc tại TP theo hợp đồng cam kết”.

Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo nghiên cứu xây dựng quy định thời gian cam kết làm việc, bồi hoàn chi phí đào tạo đối với những học viên sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng làm việc ngoài khu vực công hoặc tiếp tục học bậc cao hơn bằng kinh phí ngoài đề án; báo cáo Thường trực Thành ủy trước khi triển khai thực hiện.

Ưu tiên tuyển dụng vào biên chế đối với đối tượng thu hút làm việc dài hạn cho TP và học viên tốt nghiệp Đề án đào tạo NNLCLC có cống hiến với công trình, sáng kiến cụ thể, thành tích thực sự nổi trội. Tạo điều kiện tiến cử để bồi dưỡng và định hướng phát triển, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP và tạo nguồn cán bộ chủ chốt TP...

Về tổ chức, bộ máy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu khẩn trương sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Phát triển NNLCLC là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ (phó giám đốc Sở kiêm giám đốc Trung tâm Phát triển NNLCLC).

Ban Cán sự Đảng UBND TP chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành chuyên đề trong tháng 2-2017; hoàn chỉnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Trung tâm Phát triển NNLCLC... Định kỳ hằng năm, Ban Cán sự Đảng UBND TP đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy biết, theo dõi..., kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để báo cáo giải quyết.

LÊ PHI

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục