Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Thời sự
(PL)- Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm.

Bản tin liên quan

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành. Nghị định gồm bốn chương, 15 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11 năm nay.

(Theo vietnamplus.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM