Sẽ xử lý cán bộ diện Ban Bí thư quản lý

TUYẾN PHAN
TUYẾN PHAN
Thứ Năm, ngày 27/6/2019 - 07:00

(PL)- Sẽ xử lý một loạt tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có khuyết điểm, vi phạm.

Tại bản thông báo kết luận thanh tra được Thanh tra Chính phủ công bố chiều 26-6, tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ và UBND TP thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao UBND TP chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm; các sở GTVT, Tài chính, TN&MT, QH-KT, Xây dựng, KH&ĐT, Viện Nghiên cứu phát triển TP; các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư dự án… đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong phần kết quả và kết luận thanh tra.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu.


Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31-12-2019 thì Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đến thời điểm 30-9-2018 là hơn 26.000 tỉ đồng; sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 4.000 tỉ đồng.

Song song, TP cũng cần thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh là gần 2.000 tỉ đồng và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

UBND TP và Thanh tra Chính phủ thực hiện xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà Nhà nước đã dùng tiền ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên cơ sở đó làm mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định. Trong đó làm rõ và báo cáo Thủ tướng khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỉ đồng; kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân hơn 17.000 tỉ đồng.

Các công việc trên hoàn thành trước ngày 30-9-2019 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao TP xem xét lại giá trị đất

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao UBND TP chủ trì thành lập tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Thanh tra Chính phủ thực hiện việc rà soát thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng. Trong đó cần rà soát các dự án đã có quyết định giao đất để xem xét, xử lý, tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tiền của Nhà nước.

TP phải rà soát các dự án BT, dự án đối ứng và dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai để xác định lại giá đất theo giá thị trường và theo quy định của pháp luật; sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với 55 lô đất còn lại… 

TUYẾN PHAN

Epaper số 215 ngày 20/9/2021

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

Trong số này: TP.HCM tính bài toán kết nối 8 tuyến metro; Thiết lập các luồng xanh giữa TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục