Sẽ có dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

NGHĨA NHÂN
NGHĨA NHÂN
Thứ Hai, ngày 1/7/2019 - 06:50

(PL)- Theo kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2018 do Thủ tướng ban hành hồi đầu năm nay.

Tất cả bộ, ngành ở địa phương và UBND cấp tỉnh đều phải khẩn trương tự rà soát các văn bản pháp luật về ngành, địa phương mình để chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh.

Hoạt động rà soát phải hoàn tất chậm nhất là quý III và để quý IV Thanh tra Chính phủ tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng rà soát.

Đây không phải là việc riêng của khối hành pháp. Vì vậy TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, MTTQ Việt Nam và cơ quan trung ương các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cũng phải chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Luật PCTN trên lĩnh vực mình phụ trách.

Trong các công việc trên, Thanh tra Chính phủ với chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN phải chủ trì xây dựng toàn bộ hai dự thảo nghị định và hai đề án. Trong số này, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN vừa được Chính phủ thông qua và sẽ phát hành trong 1-2 ngày tới.

Nghị định còn lại là về kiểm soát tài sản, thu nhập, liên quan đến nhiều quy định mới của Luật PCTN. Theo đó, lấy luật 2018 làm căn cứ kê khai tài sản “lần đầu”, với hàm ý gần như loại trừ trách nhiệm pháp lý với những kê khai trước đây mà vì lý do nào đó chưa chính xác, đầy đủ. Gắn với “lần đầu” này là phân công lại các đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và quản lý thông tin tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trong đó vai trò của Thanh tra Chính phủ được đề cao hơn, để quán xuyến việc kê khai tài sản, thu nhập của nhóm quan chức khá rộng, từ giám đốc sở trở lên.

Hiện việc nghiên cứu, khởi thảo nghị định này đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành với mục tiêu có thể ban hành trước  “mùa” kê khai tài sản, thường bắt đầu tháng 9 hằng năm. Thời điểm ấy cũng phù hợp với mùa đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc mà nội dung gắn nhiều với công tác nhân sự cho cả nhiệm kỳ sau đó.

Cũng liên quan đến nghị định này là đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập mà vai chủ trì là Thanh tra Chính phủ và vai phối hợp là Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các bộ liên quan khác. Chính phủ yêu cầu đề án phải được trình trong quý IV năm nay.

Đề án cuối cùng là về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan triển khai.

NGHĨA NHÂN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục