Sẽ cấm câu cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé

Thứ Tư, ngày 23/7/2014 - 05:35

(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu TP ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc cấm có thời hạn các hoạt động khai thác thủy sản dưới mọi hình thức trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé.

Cùng đó, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm hành chính một số hành vi (chưa quy định trong pháp luật) khai thác, đánh bắt thủy sản có tính chất tận diệt bằng câu chùm, lưới kéo trên các tuyến kênh này.

TP cũng yêu cầu Sở TN&MT chịu trách nhiệm vớt lục bình, rác thải trên các tuyến kênh; khảo sát, đánh giá hiện trạng xả thải vào kênh và đề xuất biện pháp quản lý...

MINH QUÝ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục