Sau vụ “lương khủng”, tính lại định mức về thoát nước

Thứ Ba, ngày 25/3/2014 - 05:45

(PL)- “Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT đang tổ chức lấy ý kiến về chi phí dịch vụ công ích đô thị và dự thảo định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước.

Việc tính toán lại định mức một cách hợp lý sẽ tránh được những chuyện tiêu cực như vụ lãnh đạo công ty công ích nhận lương quá cao, bị phát hiện mới đây” - ngày 24-3, một cán bộ Sở GTVT TP.HCM cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi có kết luận thanh tra vụ “lương khủng”, UBND TP đã chỉ đạo thu hồi hơn 63 tỉ đồng chênh lệnh kinh phí hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP trong công tác duy tu thoát nước năm 2012. Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo rà soát lại định mức về dịch vụ công ích đối với lĩnh vực thoát nước. Theo đó, Sở GTVT TP đã thuê Viện Chiến lược phát triển GTVT thực hiện bộ định mức mới. Qua việc xây dựng bộ định mức mới, đơn vị tư vấn đã loại bỏ nhiều cách tính không hợp lý trong bộ định mức cũ.

KHANG BÁCH

 

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục