Sắp xếp lại bộ máy, giảm hơn 60.000 biên chế

Thời sự

Sắp xếp lại bộ máy, giảm hơn 60.000 biên chế

(PL)- Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 17-1.

Bản tin liên quan

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, đã thông tin về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18 Trung ương 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Kết quả này được tổng hợp từ báo cáo của 63/63 tỉnh ủy, thành ủy; 61/66 ban, bộ, ngành.

Bộ Công an giảm 55 lãnh đạo tổng cục, 33 cục trưởng

Theo ông Tùng, Nghị quyết số 18 là nghị quyết “đi vào cuộc sống nhanh nhất”. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Từ đó đã giảm ba đầu mối trực thuộc trung ương với 19 đầu mối cấp vụ, 14 đầu mối cấp phòng, sắp xếp bố trí công việc mới phù hợp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối với 168 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và công chức, người lao động sau khi kết thúc hoạt động ba ban chỉ đạo. Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (với bốn đầu mối cấp vụ) cũng được chuyển về Ban Nội chính Trung ương và tổ chức lại thành một đầu mối cấp vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an. Đến nay Bộ Công an đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở, đồng thời thực hiện bố trí công an chính quy về một số xã trọng điểm. Kết quả, Bộ Công an đã giảm sáu tổng cục, tổ chức lại hai bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội. Về cán bộ, Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương. Các địa phương giảm 14 giám đốc cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương.


Ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, thông tin kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18 Trung ương 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Giảm 171 lãnh đạo cấp vụ

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện ở những nơi đang thực hiện thí điểm.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương), trong năm qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm ba cơ quan trung ương. Bước đầu sắp xếp lại để giảm chín tổng cục và tương đương thuộc bộ (sáu tổng cục và hai bộ tư lệnh của Bộ Công an và một tổng cục của Bộ TN&MT). Đồng thời cơ cấu lại để giảm cục, vụ và tương đương ở các cơ quan trung ương; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương giảm nhiều nhất.

Về số lượng lãnh đạo quản lý, ông Tùng thông tin đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương. Kết lại, ông Tùng cho hay nhờ sắp xếp lại tổ chức đã giảm 60.656 biên chế (bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố).

Cũng nhờ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 nên giảm tỉ trọng chi thường xuyên năm 2018 của cả nước còn 63,3% (giảm 1,6% so với năm 2017), dù vẫn bảo đảm tăng lương cơ sở 7%/năm. 

ĐỨC MINH

BÌNH LUẬN

Lê Công Dân

60000 người trên tổng số biên chế công chức viên chức hiện nay, một con số cho tỷ lệ quá nhỏ trong khi kẻ ăn lương ngồi chơi games, đánh bóng chuyền, bóng bàn, thậm chí chơi bài cho hết thời gian còn quá nhiều.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM