Sa thải trái luật, bồi thường 90 triệu đồng

Thời sự

Sa thải trái luật, bồi thường 90 triệu đồng

(PLO) - Sáng 18-6, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã tuyên hủy quyết định kỷ luật sa thải của Công ty TNHH Tenox Kyusyu Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Đại vì trái luật. Tòa buộc công ty phải trả cho ông Đại hơn 90 triệu đồng.

Ông Đại trình bày: Ông vào làm cho Công ty TNHH Tenox Kyusyu Việt Nam (chuyên về thiết kế thi công nền móng các công trình dân dụng) từ tháng 3-2008. Hai bên đã ký hợp đồng không xác định thời hạn. Ngày 10-6-2013, công ty ra quyết định xử lý kỷ luật lao động ông Đại với hình thức sa thải vì “không chấp hành yêu cầu phân công công việc của công ty và tự ý ngắt thiết bị thi công gây tổn thất lớn cho công ty”.


Ông Nguyễn Văn Đại: “Cám ơn chủ tọa đã thấu hiểu được tâm tư của người lao động”. 

Quá bất ngờ nên ông đã xin công ty cho cơ hội giải thích nhưng không được. Ngay sau đó, ông Đại khiếu nại lên Liên đoàn Lao động quận Tân Bình. Nơi này tổ chức cho hai bên hòa giải nhưng không thành.

“Phía công ty nhận thấy đã sai nên thông báo yêu cầu tôi quay lại làm việc vào ngày 10-7-2013. Lúc này, tôi đang dở dang công việc  ở Trà Vinh nên gọi điện thoại xin phó giám đốc sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 25-7. Ngày 26-7, tôi quay lại làm việc bình thường. Sau đó, thêm một lần nữa tôi bất ngờ khi  ngày 17-9, công ty đã ra quyết định sa thải tôi vì “nghỉ quá 5 ngày trong một tháng” – ông Đại trình bày.

Ông Đại yêu cầu tòa tuyên quyết định sa thải ông là trái pháp luật và buộc công ty bồi thường hơn 160 triệu đồng (những ngày không được làm việc và các khoản khác theo quy định).

Phía công ty thì cho rằng phó giám đốc công ty chỉ đồng ý cho ông Đại nghỉ phép từ ngày 11 đến ngày 18 (tính vào ngày phép năm). Còn từ ngày 19 đến ngày 25 là ông Đại tự ý nghỉ nên công ty xử lý kỷ luật sa thải là đúng quy định. Vì vậy, công ty không đồng ý bồi thường.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa động viên hai bên hòa giải và phân tích: ông Đại vào làm ở công ty từ những ngày mới thành lập, gắn bó với công ty hơn 5 năm. Ông chưa từng bị kỷ luật, chưa bao giờ tự ý nghỉ việc như lần này. Khi nhận được quyết định sa thải, thì ông tìm việc khác làm. Công ty thông báo ông vào làm lại thì ông vội vàng giải quyết việc riêng để quay lại với công ty là thể hiện thiện chí muốn gắn bó lâu dài…

Đại diện công ty đề nghị hỗ trợ ông Đại thêm ba tháng lương (gần 20 triệu đồng) để hòa giải nhưng ông Đại không đồng ý.

Tòa nhận định: căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ thì ông Đại đã nghỉ quá 5 ngày trong một tháng. Tuy nhiên, quyết định kỷ luật của công ty đã ban hành không đúng trình tự thủ tục. Cụ thể là ngày 8-8-2013, giám đốc công ty ký quyết định thành lập hội đồng kỷ luật, chỉ định phó giám đốc làm chủ tịch hội đồng. Ngày 16-9, hội đồng họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Đại là sa thải. Ngày 17-9, công ty ra quyết định chính thức kỷ luật ông Đại nhưng lại do giám đốc công ty ký. Điều này là trái luật vì giám đốc không có tên trong hội đồng kỷ luật và cũng không tham gia họp xét kỷ luật. Từ đó tòa tuyên hủy quyết định sa thải này và buộc công ty phải bồi thường như trên.

PHƯƠNG LOAN

BÌNH LUẬN

Ngọc Linh

Em cũng đồng ý với các anh chị ở chỗ nội dung "Giám đốc công ty ký Qđ sa thải là trái luật" ko đúng. Theo em được biết, NsDLĐ có thể uỷ quyền người khác ký các quyết định kỷ luật, nhưng riêng kỷ luật bằng hình thưc sa thải phải là NSDLĐ ( người đại diện pháp luật) mới ký được.

Trà Vinh

Đúng là chỉ có người sử dụng lao động mới có thẩm quyền ký quyết định kỷ luật lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phải xem xét đến sự ủy quyền của giám đốc đối với phó giám đốc. Giám đốc chỉ ủy quyền phó giám đốc làm chủ tịch hội đồng kỷ luật thôi; hay là giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc cả quyền ký ban hành quyết định kỷ luật (ví dụ trong trường hợp giám đốc đi nước ngoài...)

VHOANG

Theo như nội dung bài viết “Sa thải trái luật, bồi thường 90 triệu đồng” cho thấy, việc Công ty TNHH Tenox Kyusyu Việt Nam lập thành lập hội đồng kỷ luật chỉ có Phó Giám đốc được Giám đốc chỉ định và một số thành viên khác mà không có Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, đương sự (Ông Nguyễn Văn Đại); không thông báo cho đương sự tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật theo quy định là trái pháp luật lao động.
Còn việc Toà án nhân dân Quận Tân Bình nhận định: “…Điều này là trái luật vì giám đốc không có tên trong hội đồng kỷ luật và cũng không tham gia họp xét kỷ luật. Từ đó tòa tuyên hủy quyết định sa thải này và buộc công ty phải bồi thường như trên.” là không có căn cứ, vì người sử dụng lao động có thể uỷ quyền người khác là người chủ trì phiên họp xử lý kỷ luật sa thải và người ký quyết định là người sử dụng lao động.
Những vấn đề trên được quy định tại Điểm A, Điểm C, Mục 2, Phần IV Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 hướng dẫn Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất như sau:
“A) Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động bao gồm:
……………………………………………………………………………………..
- Hồ sơ được bổ sung thêm trong các trường hợp sau:
……………………………………………………………………………………..
+ Trường hợp đương sự vắng mặt văn bản thông báo ba lần (Mẫu số 7 kèm theo Thông tư này).
+ Trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng: Giấy tờ được coi là có lý do chính đáng;
C) Tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động:
- Nhân sự gồm có:
+ Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền là người chủ trì.
+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị.
+ Đương sự (trừ trường hợp đang thi hành án tù giam).
………………………………………………………………………………………
- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.
- Nội dung phiên họp gồm có:
……………………………………………………………………………………….
+ Người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội quy lao động;
+ Người sử dụng lao động ký quyết định kỷ luật lao động (Mẫu số 9 kèm theo Thông tư này), nếu tạm đình chỉ công việc (Mẫu số 10 kèm theo Thông tư này);”.
Mặt khác, người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ lao động phải là người dụng lao động; người được người sử dụng lao động ủy quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.
Thật vậy, theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 02/4/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất quy định như sau:
“4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
''Điều 10. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ công việc được quy định tại Điều 87 và Điều 92 của Bộ Luật Lao động là người sử dụng lao động; người được người sử dụng lao động ủy quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác chỉ được ủy quyền khi người sử dụng lao động đi vắng và phải bằng văn bản''.
5. Điểm a khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
''a) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải ra quyết định bằng văn bản (trừ hình thức khiển trách bằng miệng), trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp, người sử dụng lao động báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau 20 ngày kể từ ngày báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động mới có quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình''.”.
Tóm lại, qua việc phân tích trên, ta thấy nhận định của Toà án nhân dân Quận Tân Bình nhận định “quyết định kỷ luật của công ty đã ban hành không đúng trình tự thủ tục” là đúng quy định của pháp luật lao động; nhưng Toà án nhân dân Quận Tân Bình cho rằng “công ty ra quyết định chính thức kỷ luật ông Đại nhưng lại do giám đốc công ty ký. Điều này là trái luật vì giám đốc không có tên trong hội đồng kỷ luật và cũng không tham gia họp xét kỷ luật. Từ đó tòa tuyên hủy quyết định sa thải này và buộc công ty phải bồi thường như trên.” là không có căn cứ, vì không tìm thấy nội dung nào trong pháp luật lao động quy định về vấn đề này.


vinh

SỰ NGHIÊM MINH VÀ CÔNG BẰNG CỦA PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THỰC THI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM