Quy trách nhiệm, tăng hậu kiểm các dự án đầu tư công

VIẾT LONG
VIẾT LONG
Thứ Ba, ngày 23/10/2018 - 17:58

(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công sẽ khắc phục các hạn chế, chưa đầy đủ...

Chiếu 23-10, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo tờ trình Luật Đầu tư công

Ông cho biết hiện nay một số quy định trong Luật Đầu tư công quá cứng nhắc hoặc chưa đầy đủ. Do vậy, trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bố trí vốn không phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí được cấp có thẩm quyền quy định; tồn tại nhiều bất cập trong điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch, giao vốn nhiều lần và kéo dài thời gian giao vốn…

Theo đó, điểm đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi, bổ sung của luật này là khái niệm về vốn đầu tư công được sửa đổi theo hướng hai nguồn vốn, trong cân đối ngân sách và ngoài cân đối ngân sách. Qua đó, giảm bớt các thủ tục đối với các nguồn vốn, nhất là vốn được để lại cho đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, sửa đổi quy định về thủ tục phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tăng cường hậu kiểm.

Thủ tướng Chính phủ giao tổng mức kế hoạch đầu tư vốn cho các bộ, ngành, địa phương kèm theo nhiệm vụ và tiêu chí, nguyên tắc, các đơn vị chịu trách nhiệm phân bổ chi tiết và báo cáo lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát, kiểm tra.

Riêng đối với nguồn vốn được để lại cho đầu tư ngoài cân đối ngân sách của các bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu cơ quan, chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan đến kế hoạch đầu tư thuộc nguồn vốn này, định kỳ báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VIẾT LONG

Nhân sự mới của VKSND Tối cao

Thứ Hai, ngày 2/8/2021

(PLO)- Ông Nguyễn Đình Bắc (Điều tra viên cao cấp, trưởng phòng 8 thuộc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra. 

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục