Quy mô nợ công không quá 65% GDP

Thời sự
(PL)- Cuối giờ chiều 8-11, với 82,39% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế là giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Đến năm 2020, giảm tỉ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP. Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất một triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM