Quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Thời sự
(PL)- Bộ TT&TT đang dự thảo thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí, theo chinhphu.vn.

Dự thảo nêu rõ nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm: Thông tin chính thức về Việt Nam; thông tin về chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ, biên giới quốc gia; thông tin giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Việt Nam trên các lĩnh vực…

Đối với thông tin chính thức về Việt Nam: Nguồn tin phải do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh cung cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin về chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ, biên giới quốc gia phải đảm bảo phù hợp với cơ sở pháp lý - lịch sử, pháp luật Việt Nam, Công ước Luật Biển 1982 và luật pháp quốc tế…

Đối với thông tin giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Việt Nam trên các lĩnh vực, cơ quan báo chí căn cứ vào các đối tượng cụ thể để thông tin phù hợp, hiệu quả…

 

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM