Quốc hội yêu cầu hạn chế mua ô tô đắt tiền

Thời sự

Quốc hội yêu cầu hạn chế mua ô tô đắt tiền

(PL)- Đây là một nội dung nổi bật trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) được Quốc hội thông qua chiều 11-11.

Nghị quyết này được 391 đại biểu (chiếm tỉ lệ 79,31% số đại biểu Quốc hội) tán thành.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm... 

Nghị quyết của Quốc hội cũng hướng dẫn các địa phương đưa nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vào cân đối thu ngân sách địa phương và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển.

Việc đầu tư này do HĐND cấp tỉnh quyết định, trong đó cần ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bố trí chi cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương tương ứng số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nộp ngân sách địa phương.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công gắn với lộ trình thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công. Mục đích của việc này là để giảm mức hỗ trợ trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn để tăng chi hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách...

Ngoài ra, báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày nêu: Đời sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, người hưởng lương còn gặp khó khăn. Vì vậy Chính phủ đề nghị tăng mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng để giảm bớt khó khăn cho các đối tượng này.

• Chiều 11-11, đa số các đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định.

Nghị quyết cũng mở rộng thêm các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đơn cử: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng, cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã...

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1-1-2017 đến hết 31-12-2020.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị… nhưng không trực tiếp sử dụng mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu thì thu hồi theo quy định. Trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM