Quốc hội khóa XV mở ra giai đoạn mới đầy triển vọng

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH
CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH
Thứ Tư, ngày 21/7/2021 - 07:00

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tạo phát triển bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Ngày 20-7, phiên họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định phiên họp thứ nhất, QH khóa XV “mở ra giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp của QH”.

Quốc hội luôn gắn bó cùng dân tộc

Điểm lại quá trình hình thành QH suốt 75 năm qua, Tổng bí thư khẳng định: “QH nước ta đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Tổng bí thư, trải qua 14 khóa, mỗi khóa QH đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ông cho rằng: Những thành tựu đạt được của QH nước ta trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định để QH hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó. QH các khóa đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng để thể chế hóa thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của QH.

“Đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa QH với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” - Tổng bí thư khẳng định.


Tổng bí thư bỏ phiếu bầu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vào ngày
20-7. Ảnh: Đ.MINH

Cần đẩy nhanh tốc độ lập pháp

Trong giai đoạn mới, Tổng bí thư cho rằng: “Đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do những tác động không thuận từ bên ngoài và những hạn chế, yếu kém từ trong nước, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Cho rằng QH cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, Tổng bí thư nói: “Cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của QH trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân”.

Về lập pháp, Tổng bí thư nói QH cần đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng bí thư cũng đề nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn.

“Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của QH khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao” - Tổng bí thư nói.

Thể chế hóa kịp thời nghị quyết của Đảng

Chiều 20-7, với 475/475 đại biểu QH tán thành, ông Vương Đình Huệ đã đắc cử Chủ tịch QH khóa XV.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước QH, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch QH, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tuyên thệ khi nhậm chức.

Ngay sau khi tuyên thệ, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu: “Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi”.

Ông Vương Đình Huệ cam kết sẽ cống hiến hết sức mình, cùng với QH phục vụ mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông khẳng định sẽ phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông cũng cho biết: QH sẽ thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII, nâng cao chất lượng, kỷ luật, kỷ cương lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Những điều này là để tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, kiến tạo phát triển bền vững đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

QH cũng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, cải cách tư pháp... QH cũng hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển đất nước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế…

“Tôi tin tưởng rằng QH Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó” - Chủ tịch QH nói.

Hôm nay, kỳ họp QH tiếp tục làm việc.

Một cuộc bầu cử rất đặc biệt

Trong phiên khai mạc sáng 20-7, Phó Chủ tịch thường trực QH khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Với tỉ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử 23-5 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Đặc biệt, đến ngày bầu cử, đại dịch COVID-19 đã lây lan nhanh ở 30 tỉnh, thành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban bí thư và sự vào cuộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp.

• Cũng tại phiên khai mạc, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV Nguyễn Thị Thanh đã báo cáo QH về kết quả xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV.

Bà Thanh cho hay cử tri cả nước bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử ĐBQH số 1 của tỉnh Bình Dương. “Như vậy, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV được công bố vào ngày 10-6” - bà Thanh nói.  

 


Quốc hội khóa XV có 4 phó chủ tịch

Cũng trong chiều 20-7, Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết bầu các phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.


Ra mắt ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.  Ảnh: Đ.MINH 

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH gồm các ông, bà: Vương Đình Huệ, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Đức Hải, Bùi Văn Cường, Lê Tấn Tới, Y Thanh Hà Niê Kđăm, Nguyễn Phú Cường, Vũ Hải Hà, Vũ Hồng Thanh, Lê Quang Huy, Nguyễn Đắc Vinh, Lê Thị Nga, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh, Dương Thanh Bình, Nguyễn Thúy Anh.

Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương được bầu giữ chức phó chủ tịch QH khóa XV.

Trong các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH có ba gương mặt mới là Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm; ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục