Quảng Ngãi: Đi công tác nước ngoài phải báo cáo chủ tịch tỉnh

Chủ Nhật, ngày 17/5/2015 - 06:40

(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu việc trên với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

Việc báo cáo phải bằng văn bản qua Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất là ba ngày trước ngày đi công tác.

Trong trường hợp đi công tác gấp thì phải báo cáo bằng các phương tiện khác thích hợp (nhưng chỉ khi nào chủ tịch UBND tỉnh đồng ý mới được đi). Báo cáo xin phép phải nêu rõ nội dung, đối tượng làm việc, thời gian đi và người được ủy quyền giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị trong thời gian vắng mặt. Quy định này được cho là sẽ chấn chỉnh và quản lý tốt việc đi công tác nước ngoài của cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

LUẬN NGỮ

5 chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10

Chủ Nhật, ngày 26/9/2021

(PLO)- Tăng mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp; Thêm đối tượng học sinh, sinh viên được miễn học phí; Được học chương trình thạc sĩ khi còn là sinh viên…là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục