Quân đội tăng cường giám sát, ngăn ngừa tham nhũng

BX
BX
Thứ Năm, ngày 28/12/2017 - 04:40

(PL)- Ngày 27-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân đánh giá kết quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2018. 

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Công tác chính sách năm 2017 được triển khai sâu rộng. Công tác quần chúng được quan tâm với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tích cực cải cách hành chính. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh trong năm 2018 toàn quân tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lương Cường yêu cầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái và âm mưu “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ.

BX

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục