Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh

Thời sự
(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD&ĐT về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong năm học mới 2019-2020. 

Văn bản nêu rõ công tác “dạy người” phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, thường xuyên, liên tục.

Phó Thủ tướng yêu cầu  Bộ GD&ĐT  lưu ý một số vấn đề cụ thể.

Bộ cần tập trung thực hiện thực chất các khẩu hiệu đã trở thành truyền thống của ngành giáo dục: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Tiên học lễ, hậu học văn” và “Năm điều Bác Hồ dạy”.

Cùng đó là đẩy mạnh đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân; sinh hoạt đội, đoàn.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm của tất cả các thầy, cô giáo tham gia giáo dục đạo đức, lối sống, đặc biệt và trước hết là thầy, cô giáo phải gương mẫu trong nhà trường cũng như ở nhà, ngoài xã hội.

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM