Phê duyệt đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thời sự
Đề án vừa được Thủ tướng phê duyệt này được thực hiện từ năm 2016 (sau khi các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 và Nghị quyết 144/2016/QH13 có hiệu lực thi hành). 

Đến năm 2020 sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện đề án.

Theo đó đối tượng, điều kiện xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 66, Điều 106 Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13.

Điều 106 Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 quy định người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau: Phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù; có nơi cư trú rõ ràng. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13…

(Theo chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM