Phê bình, kiểm điểm chủ tịch huyện chậm xin lỗi dân

Thời sự

Phê bình, kiểm điểm chủ tịch huyện chậm xin lỗi dân

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê bình, kiểm điểm một số lãnh đạo sở, chủ tịch UBND một số huyện vì chậm báo kết quả rà soát việc thực hiện quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Bản tin liên quan

Theo đó, trong tháng 8-2017, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 277 hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong đó, 112 hồ sơ quá hạn được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xin lỗi người dân bằng văn bản.


Chủ tịch UBND huyện Krông Năng bị yêu cầu kiểm điểm vì chậm giải quyết hồ sơ, không xin lỗi dân

Có 25/27 đơn vị sở, ban, ngành và 13/15 đơn vị UBND huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả xin lỗi về Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê bình Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin do chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo và chậm xin lỗi dân.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Krông Năng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do để 360 hồ sơ quá hạn nhưng không thực hiện xin lỗi bằng văn bản.

Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Krông Năng phải phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức quán triệt, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và sớm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

ĐẠI DŨNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM