Phải kiên quyết giữ gìn từng tấc đất cha ông để lại

Thời sự
Phát biểu của Thủ tướng cũng là đại diện cho ý chí thống nhất của Đảng, lãnh đạo nhà nước Việt Nam.

Bản tin liên quan

Tinh thần này tiêu biểu cho ý chí và truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam là không gì quý hơn độc lập tự do và kiên quyết giữ gìn từng tấc đất cha ông để lại. Nhân dân Việt Nam trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, trong đó đã chịu đựng rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các triều đại Trung Quốc (TQ). Do đó nhân dân Việt Nam không mong muốn gì hơn là được chung sống hòa bình và hữu nghị với nhân dân TQ.

Ngày xưa, các triều đại vua chúa của Việt Nam sau khi giành thắng lợi rồi cũng nhanh chóng tái lập lại quan hệ hữu nghị, bình thường thậm chí chấp nhận triều cống để nhân dân Việt Nam được sống yên ổn trong hòa bình. Nhưng một khi chủ quyền bị xâm lấn và đe dọa bởi hành vi thôn tính và nô dịch thì nhân dân Việt Nam phải đứng lên để tự vệ nhằm bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền của mình. Lịch sử của Việt Nam và TQ đã phản ảnh nhiều về điều này. Cho nên hành vi mang giàn khoan vào đặt trong vùng biển của Việt Nam, của TQ đã làm cho tình hình mất ổn định và thể hiện sự khiêu khích, xâm lấn nguy hiểm, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Hành vi đó là xem thường và xúc phạm nhân dân Việt Nam. Cho nên cách tốt nhất là TQ phải rút giàn khoan, trả lại nguyên trạng như trước đây và tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong quan hệ hai nước một cách hòa bình, không làm tình hình thêm phức tạp.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp QH

T.HẰNG ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM