Nhật Bản hỗ trợ vốn vay 25 tỷ Yên cho Việt Nam

Thời sự
(PLO) - Ngày 6-3, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam hai Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản đợt hai với tổng số vốn đạt 25 tỉ Yên. Khoản vay ODA lần này sẽ hỗ trợ cải cách chính sách và thể chế thông qua việc hỗ trợ tài chính và đối thoại chính sách. 

Bản tin liên quan

Theo đó, tín dụng hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh lần hai với mục tiêu của chương trình là hỗ trợ Việt Nam thực hiện một cách hiệu quả cải cách chính sách và thể chế cần thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, thoát khỏi cơ cấu công nghiệp theo mô hình thâm dụng lao động. Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ cải thiện chế độ chính sách trong hệ thống tài chính ngân hàng, nâng cao hiệu quả quản lý các doanh nghiệp nhà nước, tăng cường quản lý tài chính công, cải thiện môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, dự kiến đồng tài trợ với Ngân hàng thế giới và Tổ chức phát triển Pháp, sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện một cách hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác hại, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề liên ngành thông qua đối thoại chính sách và hỗ trợ tài chính.


Các lãnh đạo Jica ký kết tài trợ vốn cho Việt Nam 

Chương trình này được kỳ vọng sẽ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu cũng như phát triển kinh tế bền vững nhờ giảm thiểu các rủi ro thiên tai thông qua các hoạt động hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai tiết kiệm năng lượng, tăng cường thể chế quản lý tài nguyên nước, xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy đầu tư công trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Trong thời gian tới, định hướng của JICA là tiếp tục sử dụng và phát huy một cách hài hòa các loại hình hợp tác ODA bao gồm: cung cấp vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại để đáp ứng một cách linh hoạt đối với các vấn đề phát triển của Việt Nam.

HUY HÀ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM