Nhân sự mới

Thứ Năm, ngày 19/6/2014 - 09:00

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 969/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Đức giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Theo Quyết định, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Đức, Viện trưởng Viện Triết học, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Triết học giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ông Phạm Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./

Theo Vietnam+

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục