Nguyên lãnh đạo góp ý 2 dự thảo báo cáo của Đại hội Đảng XIII

Thời sự
(PL)- Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó trưởng bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các vị nguyên lãnh đạo bằng kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và vốn sống phong phú của mình góp ý vào hai dự thảo văn kiện nhưng tập trung góp ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo báo cáo chính trị; gợi ý, lưu ý thêm về các vấn đề mà các nguyên lãnh đạo quan tâm để tiểu ban, Bộ Chính trị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hai dự thảo văn kiện.

Hội nghị đã góp ý kiến về chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII; về kết cấu của báo cáo chính trị; những nội dung các vấn đề lớn của dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, các ý kiến tập trung góp ý về đánh giá thành tựu đạt được trong năm năm qua; về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; về những kinh nghiệm rút ra. Các ý kiến còn góp ý về dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước; về quan điểm, mục tiêu tổng quát đến giữa thế kỷ XXI và mục tiêu đến năm 2025, 2030 và 2045. Đồng thời, nhiều người đã góp ý về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là những góp ý về các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

(Theo chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM