Người nước ngoài sắp được gửi tiết kiệm?

Thời sự
(PL)- Theo dự thảo về tiền gửi tại ngân hàng (NH) của NH Nhà nước, sắp tới đây người nước ngoài có thể cũng được gửi tiền có kỳ hạn để hưởng lãi suất NH tại Việt Nam.

Cụ thể, dự thảo quy định người không cư trú được gửi tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Người không cư trú bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam dưới 12 tháng; người nước ngoài học tập, chữa bệnh, du lịch hoặc làm việc cho văn phòng đại diện...

Nếu gửi bằng đồng Việt Nam thì tiền gửi được sử dụng với ba mục đích: Chuyển sang tài khoản thanh toán; trả nợ vay của chính khách hàng tại NH; rút Việt Nam đồng tiền mặt. Tuy nhiên, tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ sử dụng nhằm chuyển sang tài khoản thanh toán, trả nợ vay và bán lại cho NH. Dự thảo vừa được đưa ra lấy ý kiến.

QUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM