Người cung cấp thông tin sẽ được hưởng nhuận bút

Thứ Năm, ngày 3/4/2014 - 04:35

(PL)- Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng tác phẩm phải trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

Đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm: Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng; lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí; người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí. Ngày 2-4, tại cuộc họp báo công bố Nghị định 18/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin như trên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-6-2014.

VIẾT THỊNH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục