Nghiên cứu 3 chính sách trụ cột để đề xuất sửa Luật Thủ đô

TRỌNG PHÚ
TRỌNG PHÚ
Thứ Tư, ngày 9/6/2021 - 08:29

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Hà Nội phải có chính quyền đô thị đúng nghĩa, phải tập trung đẩy mạnh để Hà Nội có thể tự chủ về bộ máy cán bộ.

Ngày 8-6, tổ công tác đánh giá xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã họp trực tuyến để đánh giá giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).


Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TP

Theo đó, một trong ba trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) được tổ công tác tập trung đánh giá là vấn đề xây dựng mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Khác với TP.HCM và Đà Nẵng, mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND ở cấp phường, riêng cấp xã, quận, huyện, thị xã vẫn giữ HĐND. Trước đó, ngày 12-4, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, theo đó từ ngày 1-7, mô hình chính quyền đô thị sẽ chính thức được triển khai. Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: “Hà Nội phải có chính quyền đô thị đúng nghĩa, phải tập trung đẩy mạnh để Hà Nội có thể tự chủ về bộ máy cán bộ”.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung đánh giá hai trụ cột khác để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm các nhóm chính sách ngân sách, tài chính đặc thù cho Hà Nội để tạo sự công bằng trong sử dụng nguồn lực tài nguyên chung của Nhà nước và quản lý điều hành bằng thuế, phí. Cùng đó là nhóm chính sách quản lý dân cư, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao trách nhiệm của người dân, song song với phát triển kinh tế đô thị.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị tổ công tác tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô, trong đó bổ sung nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và 10 chương trình công tác của Thành ủy.

Bên cạnh đó, trong báo cáo cần xây dựng các phụ lục về kiến nghị, đề xuất về sửa đổi Luật Thủ đô; đánh giá việc tổng kết các nghị quyết của HĐND TP; tập hợp các chuyên đề của sở, ngành liên quan; báo cáo rà soát các văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Thủ đô.

TRỌNG PHÚ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục