Nghị quyết Trung Ương 4, khóa XII: Nghiêm trị suy thoái

Thời sự

Nghị quyết Trung Ương 4, khóa XII: Nghiêm trị suy thoái

(PL)- Các cấp ủy rà soát ngay, xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái, nhất là với người nhà, người thân của cán bộ chủ chốt có nhiều dư luận.

Bản tin liên quan

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi đầu tuần với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương, về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ông Hà là thành viên tổ soạn thảo đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng phục vụ cho Hội nghị Trung ương 4, khóa XII (ông cũng là thành viên tổ giúp việc cho Bộ Chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI).

Ông Hà nói: “Có thể nói đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận diện theo 27 nhóm biểu hiện, phân đều theo ba cụm: về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống; và “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến””.

Phân định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân

 . Phóng viên: Quy định 27 nhóm dấu hiệu suy thoái như Nghị quyết 4 lần này thì rất toàn diện. Nhưng có vẻ chưa trọng tâm lắm vào vấn đề mà người dân đang bức xúc nhất: tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm?

+ Ông Nguyễn Đức Hà:  Vì lần đầu tiên bàn toàn diện nên Trung ương muốn nêu ra hết để mỗi đảng viên tự soi rọi xem mình có “dính” không, “dính” vào điểm nào để tự điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục. Công khai rộng rãi để trong tinh thần đồng chí soi rọi cho nhau, để thấy những biểu hiện mà tự thân mỗi người không nhận thấy và để quần chúng trên cơ sở đó mà giám sát tới từng đảng viên. Cũng trên cơ sở này, tới đây Bộ Chính trị ban hành các chế tài, quy trình xử lý với đảng viên suy thoái.

. Đại hội XII đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn thiếu giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ. Vậy lần này khắc phục thế nào?

+ Nghị quyết 4 lần này đề ra 29 nhóm giải pháp chia theo bốn cụm nội dung. Nhưng phân nhỏ ra nữa thì rất, rất nhiều việc phải làm. Tổng quát thì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vừa rồi là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói là phải “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.

Tôi thấy mấy điểm đáng chú ý. Chẳng hạn tới đây sẽ phải quy định rõ hơn, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc. Tức là phải bóc tách rõ hơn đâu là trách nhiệm của cá nhân, đâu của tập thể, tránh lẫn lộn, cá nhân tranh công, lỗi thì đổ tập thể.

Như vụ Trịnh Xuân Thanh, văn bản của Tỉnh ủy Hậu Giang gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công Thương xin đích danh nhân sự này làm phó chủ tịch. Bí thư ký “thay mặt thường vụ Tỉnh ủy” nhưng thực tế không đưa ra thường vụ bàn. Vậy thì vi phạm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 


Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên tổ soạn thảo đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng phục vụ cho Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Tăng “pháp trị”

. Đại hội XI đã đánh giá những mặt hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng khóa trước, mà như ông bình luận là còn nặng về đức trị, nhẹ pháp trị. Vậy Nghị quyết 4 lần này khắc phục thế nào?

+ Trung ương thảo luận, thống nhất là cần phải chú trọng hơn mặt pháp trị. Điều này thể hiện xuyên suốt trong nghị quyết.

Chẳng hạn có một mục riêng, yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Theo đó các cấp ủy sẽ phải công khai kết quả kiểm tra, giám sát như cách mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện lâu nay. Các cấp ủy rà soát ngay, xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái, nhất là với người nhà, người thân của cán bộ chủ chốt có nhiều dư luận.

Rồi phải nghiên cứu tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm cho ủy ban kiểm tra các cấp. Rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Để tạo thuận lợi cho việc xử lý trách nhiệm cán bộ thì sẽ tăng thẩm quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ cán bộ dưới quyền. Lâu nay, khi cán bộ có dấu hiệu vi phạm là thường phải họp kiểm điểm, xác minh thấy hai năm rõ mười rồi mới tạm đình chỉ.

. Nhưng trong nghị quyết vẫn có giải pháp tự phê bình và phê bình, tức là dựa vào đức trị, vào ý thức tự giác, gương mẫu của đảng viên?

+ Vẫn phải làm nhưng đổi mới cách làm.

Lần này, những việc gì làm ngay được là các cấp, các ngành triển khai luôn, không chờ đợi gì cả. Tự phê bình, phê bình cũng không làm theo đợt như trước mà gắn với kiểm điểm công tác cuối năm. Làm đồng thời các cấp luôn chứ không “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau” như khóa XI.

Ngoài ra từng cấp, từng đơn vị sẽ chọn những việc nổi cộm, dư luận quan tâm, bức xúc tập trung tự phê bình, phê bình kết hợp chặt chẽ với kiểm tra, kỷ luật. Như thế sẽ khắc phục tư tưởng bị động, trông chờ xem trên thế nào và gắn thêm công cụ kỷ luật, chế tài để xử lý các việc sai phạm. Đấy chính là chú trọng pháp trị bên cạnh đức trị.

“Nói ít làm nhiều, không trống giong cờ mở”

. Được tiếp xúc với Tổng Bí thư và các vị trong Bộ Chính trị, ông thấy tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này thế nào?

+ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nói ít làm nhiều, không trống giong cờ mở. Như vừa rồi, chỉ một văn bản của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Tổng Bí thư về một việc cụ thể như vụ Trịnh Xuân Thanh là đã rung chuyển. Rồi thay mặt Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ra công văn nói rõ từ nay đã là đảng viên thì không sửa, đính chính tuổi nữa. Vậy là im đét, chấm dứt tình trạng chạy tuổi trước mỗi dịp đại hội.

Vụ Trịnh Xuân Thanh, yêu cầu chín cơ quan trung ương và thêm Tỉnh ủy Hậu Giang kiểm điểm. Thực hiện yêu cầu này, sau quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo rộng rãi về trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Điều này đã củng cố niềm tin trong nhân dân.

. Xin cám ơn ông.

“Chính trong chúng ta đây này”

Trong 27 biểu hiện suy thoái, chỉ nhìn vào dấu hiệu nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh thì hầu như đảng viên nào cũng có. Cứ nói một bộ phận không nhỏ nhưng đây này, chính trong mỗi chúng ta đây này.

NGHĨA NHÂN thực hiện

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM