Nền hành chính phục vụ: Phải hiểu dân muốn gì

Thời sự

Nền hành chính phục vụ: Phải hiểu dân muốn gì

(PL)- Nền hành chính phục vụ phải quan tâm đến nhu cầu, mong muốn của người dân để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công.

Bản tin liên quan


Ngày mai (26-4), Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số tổ chức chính trị-xã hội liên quan công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sáu dịch vụ công gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cấp chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận kết hôn, cấp giấy khai sinh và chứng thực. Đây là sáu dịch vụ gần gũi, cần thiết đối với đời sống của người dân, là những dịch vụ có số lượng giao dịch lớn và đảm bảo tính đại diện cho các dịch vụ hành chính công hiện nay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Bộ Nội vụ đã tiến hành cuộc khảo sát này rất tỉ mỉ, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và khách quan. Có thể khẳng định rằng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và các thông tin thu thập được qua quá trình khảo sát vừa qua đảm bảo được tính khách quan, độ tin cậy.

• Phóng viên: Qua khảo sát này, người dân bày tỏ điều gì về chất lượng phục vụ của công chức, thưa bộ trưởng?


+ Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 cho thấy có một tỉ lệ nhất định công chức còn chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới. Trên cơ sở phân tích các kết quả này, Bộ Nội vụ sẽ có những khuyến nghị phù hợp về cải cách nâng cao chất lượng của đội ngũ này, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

Nền hành chính phục vụ là điều đã được nhắc rất nhiều trong thời gian qua. Chúng ta sẽ có những hành động cụ thể nào để chuyển hóa nền hành chính mang tính quản lý hiện nay sang nền hành chính phục vụ?

+ Khi chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước thì việc thay đổi tư duy từ nhà nước quản lý sang nhà nước phục vụ là một yêu cầu cấp thiết. Đảng và Nhà nước ta xác định trong mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) suốt thời kỳ qua là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Nói cách khác, CCHC nhằm tạo thuận lợi thỏa mãn nhu cầu chính đáng cho người dân và tổ chức. Có nghĩa là nhà nước phục vụ phải quan tâm đến nhu cầu, mong muốn của người dân để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, tổ chức.


Một trong những nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ trong thời gian qua là chúng ta đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: HTD

Một trong những nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ trong thời gian qua là chúng ta đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức ở hầu hết cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương và ở một số bộ, ngành trung ương.

Vậy gốc rễ của một nhà nước phục vụ này, theo ông sẽ nằm ở đâu trong khi dân vẫn chưa hài lòng với đạo đức công vụ?

+ Nền hành chính phục vụ là nền hành chính đặt người dân làm trung tâm; vì lợi ích chung của người dân; có sự tham gia của người dân, tổ chức vào quá trình ra quyết định, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện quyết định đó. Nhà nước phải công khai, minh bạch thông tin, hoạt động đối với người dân, tổ chức và có trách nhiệm giải trình đối với người dân...

Xin cám ơn bộ trưởng.

Tinh giản biên chế, không chỉ có Bộ Nội vụ

Tinh giản biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức... là những vấn đề rất quan trọng, góp phần xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách đó cần có sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của tất cả cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời, sự tham gia của người dân, tổ chức và các phương tiện thông tin, truyền thông từ quá trình ra quyết định đến giám sát thực hiện cũng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo đạt kết quả, mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng LÊ VĨNH TÂN

CHÂN LUẬN thực hiện

BÌNH LUẬN

việt

muốn có nền hành chính phục vụ, thì những cán bộ công chức phải biết rời vị trí, ra làm kinh doanh riêng để chứng minh những gì họ nói là đúng, và những gì họ làm kinh doanh là kết quả từ lời nói đến hành động. Congdanviet85@yahoo.com

Hai lúa

Dân chúng tôi chỉ muốn có một điều là:Bình đẳng và công bằng xã hội.Vấn đề kịp thời,nhanh chóng và chính xác cũng rất quý đối với người dân và doanh nghiệp nhưng có chậm một chút cũng không sao,miễn là đừng để tồn đọng, kéo dài vì như vậy là không tôn trọng nhân dân,tiêu cực...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM