Năm 2020, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

HX
HX
Thứ Bảy, ngày 20/4/2019 - 04:30

(PL)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), vừa có chỉ đạo về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc phát hiện, thu thập thông tin, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn chính xác.

Trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí…

HX

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục