Năm 2018, Đà Nẵng kỷ luật 141 đảng viên vi phạm

Thời sự

Năm 2018, Đà Nẵng kỷ luật 141 đảng viên vi phạm

(PLO)- Theo đó, 113 đảng viên bị khiển trách, cảnh cáo 27 đảng viên và cách chức một đảng viên.

Bản tin liên quan

Ngày 11-1, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết như trên sau khi tổng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018.


Một góc TP. Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Theo UBKT Thành ủy Đà Nẵng, năm 2018 đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận 292 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương về kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
Trong đó, tập trung xử lý, tham mưu xử lý và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và hai lãnh đạo chủ chốt.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 10 tập thể và 8 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra tư cách đảng viên đối với 147 trường hợp phục vụ công tác cán bộ của Thành ủy.

Ngoài ra, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy cấp mình tiến hành kiểm tra đối với 545 tổ chức đảng và 3.318 đảng viên. Tham mưu cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 219 tổ chức đảng và 477 đảng viên.
Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 141 đảng viên (khiển trách 113 đảng viên, cảnh cáo 27 đảng viên và cách chức một đảng viên).
UBKT Thành uỷ Đà Nẵng cũng cho rằng, vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
Một số nơi xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa đi sâu vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như lĩnh vực quản lý đất đai, công tác tổ chức cán bộ, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM