Mua thông tin buôn lậu thuốc lá ngoại tối đa 200 triệu đồng/vụ

Thời sự
(PL)- Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu nhằm phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Về mức chi, đối với các nội dung chi đã có tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định thì thực hiện thẩm quyền quy định.

Mức chi mua thông tin (nếu có) của mỗi vụ việc tối đa không quá 100 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu có giá trị dưới 5 tỉ đồng. tối đa không quá 200 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên.

 

HX

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM