Một số tồn tại về tài chính tại Bộ LĐ-TB&XH

Thời sự

Một số tồn tại về tài chính tại Bộ LĐ-TB&XH

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước vừa thông báo kết quả kiểm toán tại Bộ LĐ-TB&XH, trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm về sử dụng tài chính công, tài sản công.

Bản tin liên quan

Từ ngày 3-10-2017 đến 1-12-2017, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III (Kiểm toán Nhà nước) đã tiến hành kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 của Bộ LĐ-TB&XH.


Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai phạm tại Bộ LĐ-TB&XH. Ảnh: Internet

Theo đó, cơ quan này phát hiện việc giao dự toán đầu năm Bộ LĐ-TB&XH còn hơn 26 tỉ đồng chưa rõ nhiệm vụ chi phải tạm giao Văn phòng và Cục Người có công. Trong năm phải điều chỉnh giảm dự toán các khoản này để bổ sung cho các đơn vị khác chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, số lượng công chức và số lao động hợp đồng theo số dự kiến không đầy đủ căn cứ, không rõ ràng công chức và lao động hợp đồng, không có văn bản phê duyệt của Bộ Nội vụ dẫn đến quỹ lương giao tăng lên hơn 1,8 tỉ đồng…

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ hạn chế trong việc phân bổ kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đã phân bổ và giao dự toán cho các Sở LĐ-TBXH và Cục Người có công trên 30.798 tỉ đồng, kinh phí chưa giao trên 1 tỉ đồng. Việc giao dự toán còn chậm thời gian so với quy định của Luật ngân sách…

Ngoài ra, số dư dự toán cuối năm lớn gần 600 tỉ đồng. Trong đó, số dư dự toán cuối năm không được chuyển sang năm sau phải hủy bỏ là trên 453 tỉ đồng. Điều đó cho thấy việc lập, phân bổ dự toán chậm, quá cao, chưa sát thực tế dẫn tới phải hủy dự toán.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra các tồn tại trong việc triển khai các dự án đầu tư phát triển của Bộ LĐ-TB&XH như tiến độ chậm, đội vốn, việc xác định tiên lượng dự toán mời thầu chưa chính xác dẫn đến khối lượng nhiều hạng mục công việc chưa đúng với thiết kế…

Các trường nhiều năm tuyển sinh thấp hơn năm trước. Điển hình như Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh kế hoạch tuyển sinh năm 2014 là 2.100 chỉ tiêu, năm 2016 là 1.580 chỉ tiêu, bằng 79% so với năm 2014 và kết quả tuyến sinh hệ đại học đạt 44% kế hoạch, hệ cao đẳng đạt 24% so kế hoạch; đào tạo thạc sỹ tuyển sinh được 8 chỉ tiêu, đạt 6,7% chỉ tiêu kế hoạch.

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, kết quả thực hiện tuyển sinh qua ba năm liền chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Trường đại học Lao động xã hội, cơ sở Sơn Tây kết quả tuyển sinh được 46 chỉ tiêu, đạt 18% kế hoạch..

Bên cạnh đó, Trường đại học Lao động xã hội, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường cao đăng kỹ nghệ II thu học phí vượt quy định.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tại thời điểm kiểm toán, Bộ LĐTB&XH chưa được Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu lao động theo quy định. Tuy nhiên, Bộ vẫn giao quỹ lương hợp đồng từ Ngân sách Nhà nước là 119 người. Đồng thời Bộ LĐTB&XH chưa giao số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp và cũng chưa hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý…

Trước những hạn chế trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2,7 tỉ đồng. Loại khỏi quyết toán năm 2016, chuyển quyết toán năm sau là 2,3 tỉ đồng... Hủy dự toán chi thường xuyên trên 700 triệu đồng. Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính công, tài sản công.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng chấm dứt tình trạng thu ngoài quy định, thu vượt học phí học lại.

Tại Cục Việc làm, rút kinh nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán thiết kế, nghiệm thu, cho phép nhà cung cấp bổ sung một số tính năng không có trong thiết kế ban đầu cũng như thiếu một số tính năng theo thiết kế mà không có ý kiến của Cục Việc làm đối với phần mềm quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam….

PHÚ PHONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM