Miền Trung và Tây Nguyên có thể hạn nhất trong lịch sử

Thời sự
(PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dòng chảy trung bình trong tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30% đến 45%, riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng (Khánh Hòa) thiếu hụt lớn, khoảng 95%-98%.
Tình hình khô hạn và thiếu nước vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên.

Trong tuần này, mực nước trên các sông Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ hoặc thấp nhất lịch sử.

Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên theo triều và đạt đỉnh vào 1-2 ngày đầu tuần, sau đó xuống dần. Mực nước cao nhất tuần trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,15 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,25 m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 20-30 cm. 

HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM