Lương chuyên gia tư vấn không quá 40 triệu đồng/tháng

Thời sự
(PL)- Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 02/2015 quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước.

Bản tin liên quan

Theo đó, mức lương không quá 40 triệu đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; chuyên gia có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ tám năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; chuyên gia đảm nhiệm chức danh trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn. Mức lương thấp nhất của chuyên gia là không quá 15 triệu đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới năm năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới ba năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

TM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM