Lãng phí đất trong các khu kinh tế

Thời sự
(PL)- “Quy mô các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu rất lớn, từ trên 10.000 ha đến hàng trăm ngàn hecta.

Tuy nhiên, các khu vực chức năng như công nghiệp, dịch vụ, hành chính, hải quan, kiểm dịch, chợ đường biên... chỉ chiếm khoảng 30% quỹ đất tự nhiên. Đối với khu kinh tế cửa khẩu, tỉ trọng đất xây dựng các khu chức năng còn thấp hơn nhiều, dưới 20% quỹ đất tự nhiên toàn khu kinh tế” - đó là nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng về thực hiện quy hoạch xây dựng các khu kinh tế.

Mặt khác, các công trình mang ý nghĩa tạo động lực phát triển cho các khu kinh tế như cảng biển, sân bay, đường sắt… thường không đảm bảo nguồn vốntiến độ thực hiện. Điều này dẫn đến các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế đã được phê duyệt.

Hiện cả nước có 44 khu kinh tế đã được Thủ tướng quyết định thành lập, gồm 15 khu kinh tế ven biển (tổng diện tích trên 500.000 ha) và 29 khu kinh tế cửa khẩu (khoảng 630.000 ha).

HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM