Làm cho Đảng trong sạch để dân tin yêu

Thời sự

Làm cho Đảng trong sạch để dân tin yêu

(PL)- Đạo đức của Đảng được thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động của từng đảng viên, đó là phải luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Bản tin liên quan

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), sáng 16-1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định thực tiễn của cách mạng Việt Nam chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. “Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân” - ông Vượng nói.

Theo ông Vượng, trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao, tích lũy và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang. “Vì vậy, chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới” - ông Vượng nói.

Khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong thời gian qua, ông Trần Quốc Vượng nêu rõ: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta”.


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ TP luôn tự phê, lắng nghe dân

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho rằng với tinh thần dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm với cấp trên và với nhân dân, Đảng bộ TP luôn kiên trì tháo gỡ khó khăn, tìm tòi nhiều giải pháp đột phá để khôi phục sản xuất, kinh doanh gắn với giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người dân.

Theo ông Quang, TP.HCM phải đối mặt với không ít hạn chế, khó khăn, có lúc rất căng thẳng. “Nhưng với quyết tâm chủ động, sáng tạo, luôn tìm hướng đi mới, thẳng thắn đấu tranh, tự phê phán, lắng nghe ý kiến người dân, tìm ra cái đúng, chỉ ra cái sai, cùng đồng tâm hiệp lực tìm giải pháp cụ thể hợp lòng dân..., TP đã từng bước chuyển biến, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực” - ông Quang nói và cho rằng đó chính là thành quả của sự đoàn kết, nhất trí, mối quan hệ máu thịt “Đảng tin dân, dân tin Đảng” đã tạo thành sức mạnh để TP vượt qua khó khăn, xử lý thành công nhiều tình huống phức tạp.

Với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, ông Quang cho biết Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đã góp phần kiến tạo nhiều mô hình mới, góp thêm nguồn tư tưởng, lý luận và thực tiễn sinh động để hình thành đường lối đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới của TP, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước.

60 là số bản tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, TP ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam gửi tới hoặc trình bày tại hội thảo. 

Xây dựng Đảng về đạo đức là cấp thiết

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn luôn được đẩy mạnh, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên bảo đảm cho Đảng luôn đủ năng lực và sức chiến đấu để gánh vác những nhiệm vụ hết sức mới mẻ và nặng nề.

Theo ông Thắng, qua các nhiệm kỳ đại hội, nhất là kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức bộ máy cán bộ và đạo đức. “Chính vì thế công tác Đảng trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, được thực hiện quyết liệt, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên” - ông Thắng nói.

PGS-TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những yêu cầu cấp thiết và luôn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. “Một trong những điều quan trọng nhất về mặt đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên đó là mỗi suy nghĩ, hành động phải luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết” - ông Phong nói và cho rằng trong công tác xây dựng Đảng, xây phải đi đôi với chống, trong đó phải chống lãng phí, chống quan liêu cùng với chủ nghĩa cá nhân.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình Đảng ta luôn đổi mới tư duy, lý luận, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Giữ gìn những viên ngọc sáng cho mai sau

Khẳng định hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, ông Võ Văn Thưởng cho rằng hội thảo là dịp tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, cũng như công lao của các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn... đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

“Đối với sự nghiệp cách mạng Đảng và dân tộc, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí tiền bối tiêu biểu là viên ngọc sáng ngời khích lệ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau” - ông Thưởng đúc kết. 

TÁ LÂM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM