Kiến nghị thu hồi 750 ha đất vi phạm

Thời sự
(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra sáu tháng đầu năm của Bộ TN&MT, tổ chức chiều 4-7.

 

Về đất đai, từ đầu năm đến nay ngành TN&MT phát hiện trên 40% tổ chức, cá nhân được thanh kiểm tra có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Một số hành vi phổ biến: Không sử dụng đất hoặc sử dụng chậm tiến độ, sử dụng không đúng mục đích, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, cho thuê hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái phép… Ngành TN&MT đã kiến nghị thu hồi gần 750 ha đất mà chủ đầu tư có những vi phạm trên.

Về lĩnh vực môi trường, các vi phạm chủ yếu là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, vi phạm về quản lý chất thải nguy hại, xả chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường… Đã có trên 400 tổ chức, cá nhân bị xử phạt với số tiền gần 40 tỉ đồng.

Về lĩnh vực khoáng sản, có trên 65% tổ chức, cá nhân bị thanh kiểm tra khai thác không có giấy phép. Các vi phạm điển hình khác là khai thác ngoài khu vực được cấp phép, chưa ký quỹ phục hồi môi trường…

         HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM