Không được hưởng đủ ưu đãi, doanh nghiệp khiếu kiện

Thời sự

Không được hưởng đủ ưu đãi, doanh nghiệp khiếu kiện

(PLO)- Lúc đầu, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong sáu năm nhưng sau đó chỉ còn được miễn trong ba năm.

Bản tin liên quan

Công ty Đầu tư phát triển Nhà và KCN Đồng Tháp (gọi tắt HIDICO) đang củng cố hồ sơ để khởi kiện quyết định của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc bị giảm một nửa thời gian ưu đãi theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà doanh nghiệp (DN) đã được tỉnh cấp trước đó.


KCN Sa Đéc và các DN đang hoạt động tại KCN này

Hợp đồng: Miễn tiền thuê đất sáu năm

Theo hồ sơ, năm 1998 Thủ tướng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sa Đéc với diện tích hơn 77 ha ở tỉnh Đồng Tháp. Ba năm sau, Thủ tướng có quyết định cho Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Đồng Tháp thuê đất (sau đổi tên là HIDICO) để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sa Đéc. Đến năm 2006, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định cổ phần hóa DN này. 

Dự án KCN Sa Đéc gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn một gồm khu A1 và khu C là hơn 65 ha. Giai đoạn hai của dự án được Thủ tướng và tỉnh phê duyệt mở rộng vào năm 2006 với diện tích gần 62 ha (gọi là khu C mở rộng).

Trong quá trình thực hiện khu C mở rộng, tháng 4-2006, HIDICO ký hợp đồng thuê đất (HĐsố 12) với UBND tỉnh và được tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Theo giấy chứng nhận này, thời gian xây dựng dự kiến hoàn thành là tháng 7-2009 và dự án sử dụng lao động bình quân trong năm là 15.000 công nhân. Chính sách ưu đãi đối với dự án là được ưu đãi về thuế thu nhập DN và được miễn tiền thuê đất trong sáu năm.

Năm 2011, Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp có công văn thông tin về việc nộp tiền thuê đất của HIDICO. Theo công văn này thì tại khu C mở rộng, HIDICO được miễn, giảm tiền thuê đất theo các quy định liên quan.

Tuy nhiên, do hợp đồng thuê đất giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và HIDICO không còn phù hợp nên tháng 11-2011 hai bên ký lại hợp đồng thuê đất (HĐ số 13), trong đó nêu rõ “miễn tiền thuê đất từ tháng 7-2006 đến tháng 7-2016” đối với khu C mở rộng.

Bị cắt một nửa

Trên thực tế, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp không cho DN hưởng việc miễn tiền thuê đất theo hợp đồng mà tỉnh và DN đã ký trước đó.

Cụ thể, sau khi HIDICO có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp miễn tiền thuê đất khu C mở rộng thì vào tháng 6-2016, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp ra quyết định miễn cho HIDICO trong thời gian đơn vị này xây dựng cơ bản (từ tháng 7-2006 đến 7-2009) với số tiền hơn 650 triệu đồng.


Một góc khu công nghiệp Sa Đéc

Tiếp đó (tháng 6-2016), Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có thông báo không miễn tiền thuê đất vì “HIDICO đầu tư dự án sử dụng lao động bình quân trong năm không đến 15.000 người, không đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBNDtỉnh Đồng Tháp”.

Không đồng ý, HIDICO đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét lại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà tỉnh đã cấp cho HIDICO. Đến tháng 8-2017, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn điều chỉnh ưu đãi đầu tư đối với dự án khu C mở rộng là miễn tiền thuê đất trong ba năm (từ 2009 đến 2012) chứ không phải sáu năm như giấy chứng nhận ưu đãi đã cấp. Lý do mà tỉnh đưa ra là “dự án chỉ đáp ứng một trong hai điều kiện theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Sau khi tỉnh điều chỉnh ưu đãi cho HIDICO thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã ra thông báo nộp tiền thuê đất và quyết định cưỡng chế thuế đối với HIDICO.

Vì lẽ này, HIDICO một mặt khiếu nại UBND tỉnh về chính sách ưu đãi đầu tư, một mặt khiếu nại Cục Thuế tỉnh về quyết định cưỡng chế thuế. Tháng 11-2017, Cục Thuế tỉnh đã ra văn bản miễn tiền thuê đất trong ba năm (từ 2009 đến 2012) đối với dự án khu C mở rộng, trong khi trước đó đã cưỡng chế thu tiền của DN tại tài khoản ngân hàng.

Trong công văn trả lời vào cuối năm 2017, Cục Thuế tỉnh tiếp tục giải thích: Dự án sử dụng lao động bình quân chưa đến 15.000 người trong năm, chưa thỏa hai điều kiện trong giấy chứng nhận đầu tư nên chỉ được hưởng hưởng ½ ưu đãi, tức giảm ba năm so với giấy chứng nhận đầu tư ban đầu.

HIDICO tiếp tục khiếu nại và tháng 11-2018, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đã bác khiếu nại của HIDICO. Hiện tại, HIDICO đang củng cố hồ sơ để khởi kiện quyết định của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Theo HIDICO, ngay từ đầu DN đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nhưng do yếu tố khách quan, dự án chưa đủ nhà đầu tư thứ cấp đi vào sản xuất (có 70% nhà đầu tư đi vào sản xuất và công suất vận hành trung bình của các nhà đầu tư này chỉ 40-60% công suất  nhà máy) nên chỉ thu hút gần 11.000 công nhân. “Sẽ không thuyết phục nếu vì điều này mà DN bị bớt một nửa ưu đãi”, đại diện HIDICO nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Tòng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Vấn đề của HIDICO đã được Cục thuế tỉnh giải quyết và trả lời theo quy định. Các vướng mắc đã được tỉnh họp với sở ngành và đã trả lời cho HIDICO rồi… Ngành thuế làm theo quy định và giữ nguyên quan điểm đã trả lời cho DN”. 
  

NAM GIAO

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM