Không để DNNN chèn lấn tư nhân

Thời sự
“Một trong những giải pháp phát triển doanh nghiệp (DN) trong thời gian tới là cần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các DN thuộc mọi thành phần, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia thị trường.
Nghĩa là sự phát triển của DN nhà nước (DNNN) không gây chèn lấn khu vực tư nhân mà ngược lại phải có tác động hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân thông qua các hình thức liên kết, hợp tác cùng phát triển. Phải coi đây là tiêu chí thể hiện vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước trong đó có DNNN” - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Trương Đình Tuyển nhấn mạnh tại Diễn đàn phát triển DN và chất lượng tăng trưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 8-4.

Ông Tuyển cho rằng mặc dù trên các văn bản, quy định pháp luật không có sự phân biệt đối xử giữa DNNN với DN tư nhân nhưng trên thực tế đang có sự bất bình đẳng giữa hai thành phần DN này. DNNN vẫn có nhiều lợi thế hơn về tiếp cận vốn, tiếp cận các nguồn lực, tiếp cận thị trường... Theo ông Tuyển, bất cứ DN nào nếu sản xuất kinh doanh tốt thì đều góp phần phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô chứ không riêng gì DNNN mới làm được việc này. Còn nếu cho rằng DNNN cũng như các DN khác, không có vai trò gì trong nền kinh tế trong khi khu vực tư nhân còn nhiều yếu kém như hiện nay thì là không hợp lý. Vì vậy cần xác định đúng vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế quản trị DNNN, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động DNNN. Cùng với đó, ông Tuyển cũng đề nghị cần quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn thời gian khởi nghiệp, có chính sách hỗ trợ đủ mức cho DN nhỏ và vừa…

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký VCCI, cũng nêu lên một số khuyến nghị từ báo cáo thường niên DN Việt Nam năm 2013: “DNNN phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng, nhất là khi DN áp dụng chiến lược dựa vào nguồn lực. Đồng thời, DNNN phải tuân thủ kỷ luật của thị trường”.

T.HẰNG

BÌNH LUẬN

Hoa Hồng

DNNVV/người dân cầm cự khủng hoảng được đến hôm nay là giỏi rồi. Lỗi không phải ở họ. Chỉ cứu vài đại gia thì chả thành đại cục thành phong phào đâu. Nhà nước bớt chút ít các công trình phung phí, ưu tiên chút ít ngân sách, không thể để cơ chế VAMC tự xử như hiện tại, xóa nợ lãi nợ phạt nợ án phí cho các khoản nợ xấu của tất cả các DNNVV/người dân, chỉ để lại nợ gốc & bắt đầu lại 1 cách lành mạnh thực chất. Giảm lãi vay xuống thấp nhất trong ít nhất 1 năm để họ có thể phục hồi (dùng ngân sách nhà nước). DNNVV/người dân nào không có phương án khả thi trả tiền ngân hàng, cần có cơ chế thu tài sản thế chấp ngay (nên chuẩn bị trước chung cư để cho người không có nhà vào cư trú). Nếu làm, ít nhất có 70% DNNVV quay lại hoạt động. Niềm tin sẽ đông sẽ lớn sẽ mạnh sẽ quay lại ngay lập tức. NHNN/Chính phủ chậm quá! Chết hết rồi Chính phủ ơi! Lỗi khủng hoảng này khổng phải do DNNVV, không phải do người dân!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM