Khiếu nại, tố cáo phức tạp vẫn thuộc lĩnh vực đất đai

TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG
Thứ Ba, ngày 7/11/2017 - 15:31

(PLO)- Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Chiều 7-11, Quốc hội thảo luận tại về hội trường về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.


Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Báo cáo của Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày thể hiện tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Đáng chú ý là một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân.

Theo Thanh tra Chính phủ, tình hình trên xuất phát từ nguyên nhân cơ chế, chính sách pháp luật chưa được hoàn thiện hoặc thiếu đồng bộ, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành chậm, còn nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi. Trong đó, chính sách, pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn phát sinh nhiều bất cập.

Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính tại một số nơi chưa cao, chưa làm tròn trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ này còn hạn chế cả về năng lực và ý thức trách nhiệm, nhất là kỹ năng tiếp công dân. Một số địa phương có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong khi đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá Chính phủ vẫn chưa phân tích kỹ các vấn đề nổi lên trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; một số thông tin, số liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đầy đủ; chưa có thông tin về công tác tiếp công dân của Kiểm toán nhà nước; chưa có số liệu về số vụ khiếu nại lần đầu, lần hai; công tác bảo vệ người tố cáo…

Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết Ủy ban tán thành với những hạn chế mà Chính phủ nêu ra như năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ còn hạn chế... Tuy nhiên, báo cáo chưa chỉ rõ đâu là nguyên nhân khách quan, chủ quan; đâu là nguyên nhân đã phát sinh từ những năm trước, đâu là nguyên nhân mới phát sinh trong năm nay.

Ủy ban Pháp luật nhận thấy một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu tính ổn định; chưa bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư các dự án trong lĩnh vực giao thông theo hình thức BOT...

Lãnh đạo và cán bộ có thẩm quyền ở một số cơ quan còn né tránh, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là từ cơ sở; việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo cũng chưa nghiêm, chưa kịp thời.

TRÀ PHƯƠNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục