Kết luận về tiếp công dân, chống tham nhũng ở Kon Tum

Thời sự

Kết luận về tiếp công dân, chống tham nhũng ở Kon Tum

(PLO)- Theo Thanh tra Chính phủ, chủ tịch tỉnh Kon Tum còn ủy quyền cho chánh thanh tra tỉnh tiếp công dân; việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại... chưa thường xuyên.

Bản tin liên quan

Ngày 8-6, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo Thanh tra Chính phủ, ngoài những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Kon Tum mắc hàng loạt thiếu sót trong các công tác nêu trên.

Cụ thể, đối với chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ kết luận còn ủy quyền cho chánh thanh tra tỉnh tiếp công dân; việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các sở/ngành, huyện/thị chưa được thường xuyên.

Một số vụ việc khiếu nại kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; vẫn còn đơn thư khiếu nại lên cấp trên; việc tham mưu của cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tình trạng này cũng xảy ra tại một số đơn vị cấp sở. Trong đó, nhiều chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng sở/ngành tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, giám đốc Sở Tài chính không tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị có lúc có nơi chưa được kịp thời, chưa đúng với quy định.

Việc kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chưa kịp thời,…

Đáng chú ý, một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về công tác phòng, chống tham nhũng nên việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa chặt chẽ, kiên quyết. Tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo về số lượng; việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ của một số đơn vị chưa đúng theo quy định…

Từ những hạn chế trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo và thực hiện tốt việc tiếp công dân theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với giám đốc Sở Tài chính về việc không tiếp công dân định kỳ theo quy định; người đứng đầu một số huyện, sở trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt.

Khoản 5 Điều 12 Luật Tiếp công dân quy định:  Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất một ngày trong một tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định.

Khoản 3 Điều 18 luật này quy định: Việc thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM