Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

Thời sự

Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

(PLO)- Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21-5-2018 và được công bố toàn văn ngày 22-5.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM