Hợp tác chống bạo lực với phụ nữ

Thời sự
(PL)- Tại Hà Nội ngày 30-10, Bộ Tư pháp và cơ quan phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) đã ký thỏa thuận tăng cường hệ thống tư pháp thông qua tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ.

Bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp), cho rằng đây là dự án sẽ góp phần tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Qua đó góp phần hướng tới hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

NGỌC BẢO

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM