Hơn 10.000 công an được điều động về địa phương

Thời sự

Hơn 10.000 công an được điều động về địa phương

(PLO)- Ngành công an đã điều động hơn 10.000 cán bộ từ cấp bộ về địa phương, từ tỉnh về huyện và từ huyện về xã.

Bản tin liên quan

Tại cuộc họp báo vào chiều 25-3, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt về những kết quả mà ngành công an đạt được từ việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức.


Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại họp báo

Theo báo cáo, qua hơn 7 tháng thực hiện Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an, tổ chức bộ máy của bộ này được kiện toàn tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian; giảm các khâu trung gian trong điều hành, tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy…

Đặc biệt, Bộ Công an cho biết đã có văn bản gửi tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương để thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo Công an địa phương triển khai thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đến nay, cơ bản tất cả các tỉnh, thành ủy đều thống nhất cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thí điểm bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum; qua đó rút kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy trên toàn quốc.

Từ khi thực hiện Nghị định 01/2018, đã có 985 cán bộ, chiến sĩ điều động từ cơ quan Bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống công an cấp xã.

Cũng theo Bộ Công an, việc tinh gọn bộ máy còn tạo ra hiệu quả trên nhiều mặt, điển hình là các mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên đối với các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện được triển khai có hiệu quả rõ rệt trong từng lĩnh vực công tác; lãnh đạo các cấp cũng thuận lợi trong nắm bắt, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở; từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động công tác công an.

Việc tinh gọn đầu mối đã tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp Công an; trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn cho Công an đơn vị, địa phương. Việc thu gọn đầu mối, giảm số lượng lớn cán bộ làm công tác hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu, bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tăng cường cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy.

Ngoài ra, công an có điều kiện sát dân, gần dân để tăng cường công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh, trật tự đến trực tiếp với nhân dân.

“Sau kiện toàn đến nay, tổ chức bộ máy các cấp Công an đã đi vào hoạt động ổn định, không gây xáo trộn, gián đoạn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các cấp; hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu tiếp tục được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới” – Bộ Công an đánh giá.

TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN

Quang

Vậy còn lực lượng công an xã không chính quy thì sao? Hướng giải quyết lực lượng này ra sao? Luôn tâm huyết với nghề, nắm rõ địa bàn nhưng phụ cấp quá thấp! Việc đều động luân chuyển lực lượng công an chính quy sẽ mất nhiều thời gian để nắm bắt được tình hình của địa phương thì sao?

Nguyễn Thanh Tùng

Tuy vẫn quân số ấy nhưng được đúng xuống cấp dưới dong chủ trương này đã đem lại ít nhất 2 cái lợi: 1. Giảm, sáp nhập hoặc gạt bỏ tầng nấc cấp trên không thật sự cần thiết; 2. Nâng chất cho hoạt động của các cấp dưới, nhất là cấp cơ sở

Võ Hồng Đông

Quan trọng là sự luân chuyển cán bộ đó có làm tăng hiệu quả công tác của lực lượng công an hay không? cho tình hình an ninh trật tự ở các địa phương tốt lên không? Tội phạm và các vụ phạm tội có giảm đi không? Niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an có tăng lên không đó mới là điều cần phải đánh giá một cách nghiêm túc và chính xác để Đảng, Nhà nước và Bộ công an có các điều chỉnh kịp thời trong công tác cán bộ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hung luu

Vẫn quân số đấy chỉ là đưa xuống các cấp thôi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM