Hơn 1000 cựu chiến binh đi tìm kiếm mộ liệt sĩ

Thời sự

Hơn 1000 cựu chiến binh đi tìm kiếm mộ liệt sĩ

(PLO) - Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ 2014 đến 2016 quy tập được 2.714 hài cốt và cung cấp 7.000 thông tin về phần mộ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Bản tin liên quan

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân chiều 9-3 đã báo cáo nhiều kết quả quan trọng của Hội.

“Hội đã hướng dẫn CCB các cấp phối hợp xác nhận hồ sơ, góp phần giải quyết chính sách một lần cho hơn 3 triệu hội viên tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”, tướng Nguyễn Văn Được cho hay.

Cũng theo  tướng Nguyễn Văn Được từ 2014 đến 2016, các cấp Hội đã cung cấp 107.000 thông tin, hơn 1.000 CCB trực tiếp tham gia các hoạt động khảo sát, dẫn đường, giúp các đơn vị làm nhiệm vụ quy tập được 2.714 hài cốt liệt sĩ và 7.000 gia đình biết phần mộ của liệt sĩ tại chiến trường.

Đối với  người có công, các cấp Hội đã tích cực rà soát, phát hiện và đề nghị giải quyết 71.000 hồ sơ tồn đọng; kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi bất hợp lý trong thủ tục xác nhận người có công.

“Trong năm 2016 các cấp hội đã thực hiện tư vần pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 300 lượt CCB giải quyết các khiếu kiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CCB, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài”, tướng Nguyễn Văn Được cho biết.

Cuối năm 2017, Hội CCB Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hội đề ra nhiều phương hướng hoạt động. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tướng Nguyễn Văn Được đề cập là: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, cựu quân nhân; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đề xuất nội dung cần hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với CCB và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Thay mặt Hội CCB Việt Nam, tướng Nguyễn Văn Được đưa ra 5 đề xuất, kiến nghị. Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị về hoạt động phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức CT-XH cấp cơ sở đối với hoạt động của các câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Bởi theo Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, hiện nay có hơn 1,6 triệu Cựu quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, trong đó có gần 1,2 triệu cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong 36.572 CLB nhưng hoạt động rất khó khăn vì không có kinh phí; cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM