Học Bác, nhiều cán bộ phục vụ dân tốt hơn

Thời sự

Học Bác, nhiều cán bộ phục vụ dân tốt hơn

(PL)- Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bản tin liên quan

Báo cáo tổng kết, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết sau năm năm thực hiện Chỉ thị 03 đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Theo ông Thưởng, thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Mặc dù vậy, ông Thưởng cũng cho biết trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, cho biết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị nêu rõ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên… “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động hằng ngày...” - ông Huynh nói.

TP.HCM nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh Thành ủy TP.HCM sẽ nỗ lực học tập và tích cực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ với những việc làm mới, giải pháp mới theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó hàng đầu vẫn là nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu, gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều…

Ông Cang cũng cho hay Đảng bộ TP.HCM sẽ tiếp tục tạo môi trường rèn luyện để đào tạo lớp cán bộ kế cận thấm nhuần những điều Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức của Người để luôn gần dân, thấu hiểu dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

TÁ LÂM

BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương (Đà Nẵng)

Thời gian qua,tôi thấy rằng các tổ chức Đảng cơ sở,việc tổ chức học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ thì nhiều nhưng thực chất làm theo Bác thì chưa được bao nhiêu. Đảng viên bây giờ phải học và làm theo Bác để dân thấy thì dân mới tin.Nói mà chưa làm thì dân chưa tin!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM